กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง
ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

2014-06-14

กิจกรรม 1 วัน 1,000 ความดี ของบริษัท NMT Limited เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยกิจกรรม Minor Founder’s Day ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2014 โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม และบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 28 ทุน มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์กีฬา และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ยังมีกิจกรรมที่คณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียน เช่น การปรับปรุงแนวรั้ว ทาสีหลังคาที่จอดรถ และยังมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย en