กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสภากาชาติไทย ประจำปี 2558

2015-01-09

วันที่ 9 มกราคม 2015 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท NMT Limited ได้ร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้นทุกๆ ปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งกลุ่มผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร en