NMTlimited

ข้อมูลบริษัท

Responsive image

       NMT เป็นบริษัทในเครือ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย และ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมที่มีโรงแรม และรีสอร์ทมากมายทั่วโลก เราคือผู้เชียวชาญในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล , ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษารถยนต์ , ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง

       ตลอดระยะเวลา 40 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถและก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้สินค้าของเรามีคุณภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องNMTlimited

ประวัติความเป็นมา

ทำไมต้องเลือกเรา

NMT เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เราคือบริษัทรับจ้างผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยเราดูแลลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า จนไปสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายจริง

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่ได้มีคุณภาพดี และมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต


NMTlimited

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำในด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา


ภารกิจ


ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ด้วยมาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้าในระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม